På grund av det rådande Corona-läget så har vi ändrat i turneplanen. Klicka här för att se aktuell turneplan.

En mässa med fokus på ökad arbetsglädje och minskad stress.

Hitta en mässa nära dig
MÄNNISKOR MÖTEN HUMAN RESOURCES ARBETSGLÄDJE VÄLMÅENDE STRESSFRIHETMÄNNISKOR MÖTEN HUMAN RESOURCES ARBETSGLÄDJE VÄLMÅENDE STRESSFRIHETMÄNNISKOR MÖTEN HUMAN RESOURCES ARBETSGLÄDJE VÄLMÅENDE STRESSFRIHETMÄNNISKOR MÖTEN HUMAN RESOURCES ARBETSGLÄDJE VÄLMÅENDE STRESSFRIHET MÄNNISKOR MÖTEN HUMAN RESOURCES ARBETSGLÄDJE VÄLMÅENDE STRESSFRIHETMÄNNISKOR MÖTEN HUMAN RESOURCES                ARBETSGLÄDJE VÄLMÅENDE STRESSFRIHETMÄNNISKOR MÖTEN HUMAN RESOURCES ARBETSGLÄDJE                        VÄLMÅENDE STRESSFRIHETMÄNNISKOR MÖTEN HUMAN RESOURCES ARBETSGLÄDJE VÄLMÅENDE STRESSFRIHETMÄNNISKOR MÖTEN HUMAN RESOURCES ARBETSGLÄDJE VÄLMÅENDE STRESSFRIHETMÄNNISKOR MÖTEN HUMAN RESOURCES ARBETSGLÄDJE VÄLMÅENDE STRESSFRIHETMÄNNISKOR MÖTEN HUMAN RESOURCES ARBETSGLÄDJE VÄLMÅENDE STRESSFRIHET
Image 1Created with Sketch.”Alla människor har rätt till att må bra och hålla sig friska på jobbet. Friska och nöjda medarbetare ger bättre lönsamhet och minskade kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering.”- Arbetsmiljöverket

Välkommen till en heldag som sätter HR i fokus.

Vårt syfte är att skapa ett mötesrum där olika lösningar för hur företag kan minska stress och öka arbetsglädjen presenteras och diskuteras. Vi som arrangörer erbjuder en länk mellan dig som är verksam inom HR-branschen och dig som innovativ problemlösare.

01. Dags att placera HR-frågorna överst på listan.

Vi samlar dem som prioriterar frågor som rör arbetsmiljö, hälsa, friskvård, kultur, värderingar, rekrytering och personlig utveckling allra högst.

02. Dags att sätta människan i främsta rummet.

Vi samlar dem som förstår att de anställdas välmående och trivsel spelar en avgörande roll för en organisations framgång.

03. Dags att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Vi samlar dem som inser att en organisations framgång är beroende av att attrahera, behålla, utveckla och engagera duktiga medarbetare.

04. Dags att finna kreativa lösningar på komplexa problem.

Vi samlar dem som inser att det endast är genom att utforska det okända som vi kan utöka det välkända.

HR i fokus kommer till en stad nära dig.

Ingen planerad turné under 2021